SEGURETAT EMPRESES

La Vigilància, és una activitat que en benefici d’una organització o empresa pública o privada, mitjançant personal acreditat a Andorra com a Vigilant Privat, desenvolupa la tasca de prevenir o impedir pertorbacions de la tranquil·litat i la seguretat individual en el relacionat amb la vida i els béns, propis o de tercers. Els nostres serveis de vigilància especialitzada a Andorra, permeten, després d’un acurat estudi de necessitats i característiques dels nostres clients a Andorra, aportar solucions específiques davant de qualsevol escenari. Amb l’experiència acumulada en els darrers anys, i essent coneixedors del mercat andorrà, podem garantir una qualitat de servei, basada també amb una optimització dels recursos.