‘Nova Constructora és el proveïdor de personal subcontractat per a les empreses Constructores de més prestigi i reconeixement del Principat d’Andorra’